Vekst og utvikling på høyt plan

IMG_0899_landbrukweb
Publisert: 18.07.2013
Sist endret: 18.07.2013

Skaperglede, kreativitet og entreprenørskap. Dette er stikkord for den nye utdanningen du kan ta hos oss!

Studiesenteret.no tilbyr i samarbeid med Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) Bachelor i bygdeutvikling, et studie som gir 180 studiepoeng. Studiet er unikt i Norge og Skandinavia, og er et svært relevant utdanningstilbud for mange målgrupper, f.eks:

  • Entreprenører og nyskapere innenfor landbruk, reiseliv og natur/kulturbaserte næringer
  • Personer som arbeider med utviklingsoppgaver innenfor offentlig forvaltning (lokalt, kommunalt eller regionalt)
  • Næringsutviklere regionalt og i kommuner
  • Organisasjonsutviklere

Gjennom studiet skal studentene lære å se med nye øyne på ressursene de har rundt seg; de menneskelige, de naturbaserte, de kulturelle, de sosiale og de økonomiske. De skal lære å ta i bruk ressursene på nye måter og slik bli aktive utviklere og pådrivere i forhold til egen livssituasjon og eget miljø. Studiet vil gi grunnleggende kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskapning.

Videre får du et godt utgangspunkt for studier på masternivå innenfor blant annet entreprenørskap, innovasjon samt nærings- og bygdeutvikling.

Studiet gis som pilot i kommuner/regioner som satser på lokalsamfunnsutvikling og bygdeutvikling - og som ønsker å integrere samarbeid med forskning og utdanning i lokalt utviklingsarbeid, se kursdetaljer under for oversikt pr. 15. juli. Det kan tilkomme flere steder/regioner etterhvert. 

NB! Søknadsfristen er satt til 1. juli - men det vil være løpende opptak fram til studiestart så lenge det er ledige plasser.

Les mer: Kursdetaljer Bacehlor i bygdeutvikling