Tower - entreprenørskap

Publisert: 22.04.2013
Sist endret: 23.04.2013

Studiesenteret.no deltar i et internasjonalt prosjekt kalt Tower. Dette er en del av EUs Lifelong Learning Programme, og er finansiert via Leonardo da Vinci-programmet. Programmet tar sikte på å implementere EUs yrkesrettede opplæringspolicy.

Tower - Training in Entrepreneurship - tar for seg opplæring av eldre arbeidstakere i entreprenørskap.

Kortsiktige målgrupper er:

  • Eldre arbeidstakere
  • Voksenopplæring og opplæringsinstitusjoner
  • Næringsutviklingssenter
  • Jobbformidlingssenter

Utfordringen er finne måter å øke sysselsettingen og stimulere veksten på etter den globale økonomiske krisen. Derfor må vi utvikle et effektivt opplæringsprogram for alle grupper av potensielle gründere. Entreprenørskap er blitt en del av vanlig videregående og høyere utdanning, men dette gjelder ikke for de over 50 år. Eldre arbeidstakere har ikke de samme mulighetene til å få en utdanning innen entreprenørskap - rammebetingelsene for dette er dårlig i Norden. Derfor er det viktig å utvikle et effektivt opplæringsprogram.

Du kan lese mer om dette i vedlagte brosjyre og nyhetsbrev nedenfor: