Smøla

Publisert: 21.01.2013
Sist endret: 02.10.2013

Vi ønsker velkommen til trivelige studielokaler på Innsmøla skole, og gleder oss til å ta i mot studentene. Smøla kommune er medlem i Studiesenteret.no fra 1. januar 2013.

Smøla Nærings- og kultursenter KF ble opprettet 1. januar 2012. Det kommunale selskapet skal foruten forvaltning av kultur- og næringssaker drifte Gurisentret, Smølahallen og kurs/voksenopplæring.

Smøla Nærings- og kultursenter KF, avd. Kurs og kompetanse tilbyr norskopplæring for arbeidsinnvandrere, støttekurs for praksiskandidater som ønsker fagbrev, BKA-kurs (Basiskompetanse i Arbeidslivet) og annen kursvirksomhet.

Fra høsten 2013 tilbyr vi Grunnskolelærerutdanning (GLU) 1-7 og 5-10 i samarbeid med Studiesenteret.no og Høgskolen i Telemark. Ta kontakt for mer informasjon.
 

Kontaktinformasjon:

71 54 00 78/971 12083


Postadresse:

Smøla nærings- og kultursenter KF
Postboks 17
6571 SMØLA


Studiesenteret Smøla vil fra høsten 2013 holde til på Innsmøla skole. Der har vi tilgang til flott pauserom, fagbibliotek og klasserom med PC-basert undervisning.

Innsmøla skole 37kb

 

 
Link til kommunens heimeside finner du her.

Bilder fra Smøla: