Oppmøteplikt?

Studiestart kopi_250x190
Publisert: 16.05.2013
Sist endret: 21.05.2013

Er det slik at du som student ved Høgskolen i Hedmark/Studiesenteret.no må møte på samling ved studiestart? 
Nei, det må du ikke, nedenfor kan du lese hvorfor.

-Vi får en del henvendelser fra studenter som lurer på om det er oppmøteplikt ved studiestart. Dette er fordi det i tilbudsbrevet som blir sendt til studentene står at «du mister studieplassen dersom du ikke møter ved studiestart, med mindre lærestedet har godkjent fraværet». Jeg snakket med noen studenter som i fjor hadde tatt seg fri fra jobb for å møte opp ved studiestart, og deretter hadde blitt veldig forvirret da de forsto at det likevel ikke hadde vært nødvendig, sier Berit Granbakken Nyberg, studieveileder ved Høgskolen i Hedmark.

-For denne oppmøteplikten gjelder kun studenter som skal gå på Campus Rena, og gjelder ikke nett- og samlingsbaserte studier (studier via Studiesenteret)Høgskolen har bestemt at det ikke blir noen felles samlingsdag ved studiestart. Det vil i stedet bli gitt informasjonen som trengs på den første seminardagen. Og planen er også at vi skal spille inn en stream med viktig informasjon fra studieadministrasjonen, som da blir liggende på nett, sier Nyberg.

Det er generelt ingen oppmøteplikt for nett- og samlingsbaserte studier/Studiesenteret, studentene trenger kun å betale semesteravgiften til HiHm for å bli registrert som aktiv student. Men - det er sterkt å anbefale at studentene møter til seminarene, da det som gjennomgås der ikke legges ut på Fronter. Seminarene brukes til aktivt arbeid med streamet lærestoff (finnes i Fronter) som studentene bør ha sett i forkant.  

-Informasjon om dette blir lagt ut på høgskolens nettsider, og det kommer også etter hvert til å sendes ut en e-post til de som har takket ja til studieplass, avslutter Berit Granbakken Nyberg.