Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune er med i Opus Valdres.

Studiesenteret i Valdresregion holder til på Valdres vidaregåande skule på Leira. Vi holder til i første bygget du kommer til på skoleområdet.

Studiesenteret er betjent mandag-fredag fra kl. 08.00 - 15.30

Alle studenter skal fra høsten 2008 ha nøkkelkort slik at de når som helst kan sitte her å jobbe uavhengig av om det er bemannet eller ei.
 
Vi disponerer 2 store klasserom, datarom med plass til 14, grupperom og 1 studio med videokonferanseutstyr med plass til 12. Det blir også satt i stand et videokonferanserom til fra høsten av med plass til 22 personer. Fra høsten skal alle rom ha to eller flere stasjonære PC'er og alle rom med tilkoblingsmulighet for bærbare PC'er. Opus Valdres disponerer også lokaler ved Valdres vidaregåande skule. Blant annet auditoriet med plass til 130 personer som har videokonferanse på storskjerm. Studentene disponerer fargekopieringsmaskin og printere på studiesenteret.
 
Vi har kafferom i bygget og har også mulighet for å bruke kantine i nabobygget.
 
Opus Valdres driver studiesenteret som er en del av Oppland Fylkeskommune sitt apparat for å gi voksne i regionen, fag-og yrkesutdanning på videregående nivå og høgskoleutdanning.

Kontaktinformasjon:

Stedsansvarlig Mari Ann Ødegård

mari-ann.odegard@oppland.org

Telefon:

61 35 66 12 / 419 32 910

Adresse til studio:

OPUS Valdres 1 etg.       
19120@oppland.org

OPUS Valdres 2 etg.
19121@oppland.org

OPUS Valdres Seminarrom       
19122@oppland.org

(Vi har også Auditorium som kan brukes om nødvendig, men bare i spesielle tilfeller:
IP-77.106.161.206)

Postadresse:
OPUS Valdres,
Yrkesskulevegen 2, 2920 Leira


 

Valdres vidaregåande skule