Lunner

Karrieresenteret Opus Hadeland er Studiesenteret i Hadelandsregionen. Vi holder til i 2. etg. i Hadeland videregående skole, Skolelia 3, 2750 Gran.

Studiesenteret disponerer bærbare maskiner og rom med tilkoblingsmulighet for bærbare PC'er. 3 av rommene er utstyrt med videokonferanseutstyr. Noen av rommene er godt egnet for arbeid både for store (auditorie med plass til 80 personer er tilgjengelig på skolested Roa) og mindre grupper. Senteret disponerer kantine og bibliotek, og det er kort veg fra jernbane og buss. Karrieresenteret Opus Hadeland driver studiesenteret som er en del av Oppland Fylkeskommune sitt apparat for å gi voksne i regionen fag-/videregående- og høgere utdanning.

Kommunene som er med er Gran, Jevnaker og Lunner. Karrieresenteret Opus Hadeland holder også enkelte kurs/opplæringstiltak og videokonferanser i lokalene til kommunene som er med.

Kontaktinformasjon:

John_Kristiansen.jpgStedsansvarlig John Kristiansen

john.kristiansen@oppland.org

Telefon:

61 31 77 41 / 951 25 399

 


Besøksadresse:

Skolelia 3
2750 Gran


Postadresse:

Oppland Fylkeskommune
Karrieresenteret Opus Hadeland
Skolelia 3
2750 Gran