Larvik

Publisert: 04.02.2013
Sist endret: 02.10.2013

Lokalt utdanningsnettverk -LUN Norge AS er medlem av Studiesenteret.no fra 1. juli 2011.

Info om våre stedsansvarlige og studiesentre:

Askim:
Elin Johansen, elin@luninfo.no, tlf 47673677.

Besøksadresse:
Torget 14 
1830 Askim

Larvik:
Bente Øyestaul, bente@luninfo.no, tlf 95819481

Besøksadresse:
Elveveien 36 
3250 Larvik


Internett: www.luninfo.no


All post sendes:

Lun - Lokalt utdanningsnettverk as
Postboks 18
1802 Askim