Innleder NTNU-samarbeid

Publisert: 29.05.2013
Sist endret: 31.05.2013

Studiesenteret.no innleder samarbeid med Norges ledende naturvitenskapelige universitet, NTNU. Dette skjer samtidig som studiemåten fornyes. Nå blir det enda mer spennende og nært å være student på et studiesenter!

Det nye studietilbudet, som vil distribueres til studiesentra i Norge, er et masteremne på 7,5 studiepoeng. NTNU_250px.jpg

Ledende på teknogi og samfunn

Fagansvarlig for masteremnet, Prof Arne Krokan, ved NTNU er en ledende kapasitet på teknologi og samfunn. Han har skrevet en rekke bøker om temaet, som spenner fra digital økononomi og endring til smart læring. Han har også undervist ved en rekke universiteter og høgskoler og er blant landets mest innovative fagpersoner når det gjelder å endre høyere utdanning.

-Vi står overfor den største endringen i både tilgang til og måten vi gjennomfører høyere utdanning på siden de første universitetene ble etablert. Denne utviklingen skal vi være med å lede, og samarbeidet med Studiesenteret.no er en viktig del av denne utviklingen. Det gjør at vi kan utvikle det som har vist seg å være de mest effektive læreprosessene gjennom “blended learning”. Det vil si at vi kan ta opp temaer som folk er opptatt av, analysere dem i en faglig sammenheng der begreper og arbeidsmodeller er hentet fra det digitale nettsamfunnet og ut fra dette gi inspirasjon og innspill til lokale utviklingsprosesser, sier Krokan. 

arnekrokan2.jpg


Lokale samfunnsseminar

Det nye masteremnet blir et foregangsarbeid, også fordi studiemodellen er ny. Studiet skal være tilgjengelig på mange lokale studiesentra samtidig og gi studentene den beste miksen av nettressurser, dialog og sosialt studiemiljø. Nå forsterkes også linken til lokalsamfunnet som en integrert del av utdanningen:

- En større del av undervisningen som foregår på lokale studiesentra skal ha karakter av lokale workshop eller samfunnsseminar som man har valgt å kalle det - der næringslivsfolk, politikere og interesserte mennesker møtes for å utfordres på et tema som er viktig for å utvikle lokalsamfunnet. Seminarene skal ledes både av foreleser/lærer (fra f.eks et universitet eller en høgskole), eksperter og lokale studenter. Workshopene foregår samtidig på mange lokale studiesentra/lärcentra - knyttet sammen til en større konferanse. Disse seminarene vil i hovedsak være åpne og gratis.

-Samfunnsseminarene skal tilføre kompetanse til mange - gjennom å engasjere relevante mennesker og miljøer og skape lokale dialoger slik at utdanningen enkeltmennesker satser på kan linkes til lokal utvikling. Dette er kort sagt en strategi for å bedre relasjoner mellom nordiske høgskoler/universitet og lokal utvikling, noe som er avgjørende viktig for å utvikle konkurransekraftige lokalsamfunn, sier Lars Utstøl.

-Vi legger også opp til å bruke lokale case og at studentene formidler til lokalsamfunnet, gjennom blogger og presentasjoner. I sum tror jeg studiemodellen blir meget interessant og inspirerende, sier Prof Arne Krokan.

 

Norden også

Samarbeidet med NTNU og Prof Krokan, er også ledd i oppbyggingen av det nye, nordiske nettverket U Nordic.

-U Nordic blir en bevegelse og et nettverk som favner hele Norden, der universitet og høgskoler samarbeider med kommuner og regioner på tvers av grensene. Fordelene er opplagte, blant annet kan vi få flere studier og kurs til hvert enkelt lokalsamfunn og vi kan dele på utdanninger mellom landene, sier Lars Utstøl.

Det nye masteremnet blir forankret i regioner og kommuner som satser på fornyelse og utvikling og ser på teknologi som en driver i dette. Studenter vil bli tatt opp fra disse deltakende kommuner og regioner. 

Arne Krokans betraktninger

Lenke til kursside

 

Link til NTNU her.