Oversikt over alle kurs og utdanninger (klikk for detaljer)

Studiekompetanse
 • Studiespesialisering/programfag H13
 • Språkfag
 • Kinesisk i tale og skrift, del 1 - 7,5 SP (H13)
 • Kinesisk i tale og skrift, del 2 - 7,5 SP (V14)
 • Samfunnsfag
 • Bygdeutvikling Bachelor H 2013
 • Teknologiendring og samfunnsutvikling
 • Nettstudier + miljø
 • NKI-nettstudier
 • Lærerutdanning og pedagogiske fag
 • Barnehagelærerutdanningen 180 SP H 14
 • Flerkulturell forståelse 1, 30 SP (H13)
 • Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 desentralisert, 240 SP (H13)
 • Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 desentralisert, 240 SP (H13)
 • Grunnstudium i pedagogikk med fordypning i sosial- og spesialpedagogikk, 30 SP (H13)
 • Rådgivning 1, 30 SP (H13)
 • Rådgivning 2, 30 SP, (H13)
 • Kompetanse for kvalitet
 • Kompetanse for kvalitet - Engelsk for lærere 1 (15+15 SP) H13
 • Kompetanse for kvalitet - Engelsk for lærere 2 (15+15 SP) H13
 • Kompetanse for kvalitet - Lesing 1 (15+15 SP) H13
 • Kompetanse for kvalitet - Matematikk for lærere 1 (15+15 SP) H13
 • Kompetanse for kvalitet - Matematikk for lærere 2 (15+15 SP) H13
 • Rådgivning 2 (KFK), 30 SP (H13)
 • IT og data
 • Agile systemutviklingsmetoder (H13) (IFT103)
 • Databaser (H13) (IFT105)
 • Datakommunikasjon - prinsipper og design (V14) (IFT107)
 • Etikk og IT-profesjonalitet (V14) (IFT102)
 • Grunnleggende programmering (H13) (IFT104)
 • Informasjonssystemer - årstudium (H13)
 • Innføring i Informasjonsteknologi (H13) (IFT101)
 • Operativsystemer - konfigurasjon og bruk (V14) (IFT106)
 • Sikkerhet (V14) (IFT108)
 • Økonomi, organisasjon og ledelse
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi, deltid 60 SP (H13)
 • Årsstudium i organisasjon og ledelse, deltid 60 SP (H13)
 • Emnegruppe i økonomi og administrasjon 32,5 SP (H13)
 • Emnegruppe i revisjon, deltid 30 SP (H13)
 • Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag 62,5 SP (H13)
 •