Gol

Publisert: 03.01.2011
Sist endret: 06.05.2013

Velkommen til trivelige lokaler i Næringshagen på Gol. Vi gleder oss til å ta i mot studenter fra hele Hallingdal i studiesenteret. Hallingdal Karrieresenter er medlem av Studiesenteret.no fra 1. januar 2011.

Hallingdal karrieresenter ble etablert sommeren 2008, som en fylkeskommunal tjeneste for de seks kommunene i Hallingdal (Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål). Karrieresenteret jobber med veiledning av voksne i forhold til karrierevalg, tilrettelegging av utdanning og søknad til høyere utdanning.

I tillegg har karrieresenteret fått ansvar for å tilrettelegge for kompetanseheving i næringslivet og være en koordinator Hallingdal karrieresenter innbefatter også OPUS Hallingdal som har egen leder for sitt fagområde videregående skole.

 

Leder på karrieresenteret og stedsansvarlig er Ingrid Marie Kolsrud.
Mobil: 482 90656
E-post: imk@hallingdalkarrieresenter.no

 

 

Besøksadresse: Gamlevegen 6, 3550 GOL

Leder for OPUS Hallingdal er Roger Øye.

Hallingdal karrieresenters hjemmeside: www.hdkarriere.no

Bilder fra lokalene til Hallingdal karrieresenter: