Bygland

Publisert: 11.02.2013
Sist endret: 27.08.2013

Bygland kommune er medlem i Studiesenteret.no fra 2013.
Studiesenteret er et samarbeid mellom Bykle, Bygland, Valle og Evje og Hornnes kommuner i Setesdalregionen.

 

Studiesenteret er lagt til Setesdal vidaregåande skule, avd. Hornnes.
Besøksadressen er: Gymnasvegen, 4737 Hornnes

Kontaktinformasjon:

Signe Sollien Haugå
Setesdal Regionråd
4747 Valle

Telefon: 482 37 300

Mail: ssh@setesdal.no

Link til Setesdal Regionråd

Link til kommunal heimeside